Zadanie domowe na 9 kwietnia

Dziękuję wszystkim dzieciom, które wzięły udział w apelu o św. Janie Pawle II – świetnie opanowaliście swoje role, gratulacje!

Język polski
  1. Ortografia – powtórka z pisowni wyrazów z “h” i “ch” (str. 91-93 w podręczniku z gramatyki; rebus na str. 93 dla chętnych) – w klasie będzie krótki quiz z wyrazami z podręcznika.
  2. Napisz wiersz na dowolny temat (forma dowolna – może być wiersz biały lub rymowany). Postaraj się wykorzystać przynajmniej dwa różne środki stylistyczne (epitet, porównanie, metaforę itp.). Uwaga: to jest kolejny wiersz (na 9 kwietnia dzieci powinny przynieść dwa utwory).

Geografia

Przeczytaj informacje na temat polożenia geograficznego Europy na stronie https://zpe.gov.pl/a/polozenie-europy-charakterystyczne-cechy-rzezby-powierzchni/D1DLg5Gzk oraz na temat mapy politycznej Europy na stronie https://zpe.gov.pl/a/przeglad-panstw-na-mapie-politycznej-europy/D6DN4AqHs (ćwiczenia dla odważnych!).