praca domowa 4/2/22

Religia

Praca domowa: modlitwy na zaliczenie, lista s. 98 (codzienne odmawianie modlitw pomaga w zapamiętaniu modlitw).

J. polski

Praca domowa: Przeczytać s. 45, oraz dwie wcześniejsze, wybrane przez siebie czytanki (zapisać na końcu książki).

Omówić jak zmienia się nasze otoczenie, pogoda na wiosnę. Co można robić na dworze wiosną?