2 kwietnia 2022

Religia

Temat 27. Papież jest widzialną głową Kościoła. str. 90-93

Zadanie domowe na 9 kwietnia

str. 93. Wymień, jakie  zadania podejmuje papież (4 punkty)

J. polski

  • Apel ku czci JPII
  • nagrania i przygotowania do wirtualnego apelu wielkanocnego

Zadanie domowe na 9 kwietnia

Napisz w zeszycie minimum 5 zdań (faktów) z życia Jana Pawła II, które zapamiętałeś z lekcji lub apelu. Dla przypomnienia i nieobecnych  można obejrzeć krótki film.