Zadanie domowe na 2 kwietnia – klasa VI

Dzieci przygotowują się do apelu o św. Janie Pawle II! Dzieci biorące udział w apelu przychodzą do szkoły punktualnie na godzinę 9 rano!

Religia

1. Przeczytaj fragment z Pisma Świętego: Hbr 11, 1-3, 8-22 (Katechizm s. 73), narysuj go i opisz w kilku zdaniach. 
2. Uzupełnij tabelkę na s. 70.
3. W ramach przygotowań do sobotniego koncertu – obejrzyj załączony film: https://www.youtube.com/watch?v=3Mpjh3o2P_A

Język polski
  1. Ortografia – powtórka z pisowni wyrazów z “h” i “ch” (str. 91-93 w podręczniku z gramatyki; rebus na str. 93 dla chętnych) – w klasie będzie krótki quiz z wyrazami z podręcznika.
  2. Napisz wiersz na dowolny temat (forma dowolna – może być wiersz biały lub rymowany). Postaraj się wykorzystać przynajmniej dwa różne środki stylistyczne (epitet, porównanie, metaforę itp.)

Historia

Obejrzyj krótki film na temat odzyskania niepodległości przez Polskę: https://www.youtube.com/watch?v=M55hKTnUbKk

Zapisz w zeszycie jedną nową rzecz, o której dowiedziałeś się z filmu.