Praca domowa 26/03/2022

PRACA  DOMOWA   26/03/2022

 

1.Język polski – gramatyka: „Jak porównywać, czyli stopniowanie w praktyce”, str.:153-156.

-wykonać/uzupełnić ćwiczenia: 1-6.

2.Język polski – literatura: ”Do sukcesu nie ma drogi na skróty”, str.183-188.

A:dla obecnych na zajęciach:

-uzupełnić kwestionariusz osobowy o  dane swoje lub dowolnej osoby, str.186.

B:dla nieobecnych na zajęciach:

-wykonać ćwiczenia:1-3/str: 183,

-odpowiedzieć na 3 dowolne pytania  do wywiadu, str.:185-186,

-uzupełnić kwestionariusz osobowy o  dane swoje lub dowolnej osoby, str.186.

-wykonać ćwiczenie 3/str.:187.

3.Religia:

-nauczyć się na pamięć stacji Drogi Krzyżowej.