zadania domowe na 2 kwietnia

Religia:

Katecheza 22:  Śmierć Jezusa Chrystusa jest ofiara Nowego Przymierza ( str. 89).

PRACA DOMOWA : pomodlić się modlitwą rozdaną na lekcji. 

Język polski:

Praca z ćwiczeniami – str. 161 -166.  Powtórzenie wiadomości o liczebnikach. Proszę jeszcze raz spojrzeć na test rozdany na lekcji, poćwiczyć pisownię liczebników z testu i przygotować się do powtórnego przystąpienia do testu na następnych zajęciach.  Osoby który uzyskały 85% i powyżej z testu – zwolnione są z ponownego jego brania.

Zadania domowe: 

 1.   Narysuj polską szkołę. Napisz min. 10 pełnych i szczegółowych zdań, używając słów wymyślonych przez uczniów na lekcji:   
  1. Idę
  2. Piątka
  3. Piszę
  4. Marzec
  5. Czas
  6. Koniec
  7. Pytanie
  8. Musimy
  9. Nie mogę
  10. Zadanie domowe
  11. Jest
  12. Jabłko

**** formą wypowiedzi może być dialog ( ulubiona ostatnio przez uczniów). 

 1. Przygotuj się do omawiania lektury “W magicznej akademii” – tekst rozdany na lekcji jeszcze w lutym.  Znajomość tekstu i umiejętność czytania będzie sprawdzana 9 kwietnia.

3. Za tydzień proszę o ubrania uczniów galowo w związku z Apelem ku czci Jana Pawła II. Godz 11:45 w naszym kościele.  

 4. Uczniowie  zalegający z jakakolwiek praca domowa proszone są zawsze o jej dostarczenie  do mnie, zwłaszcza osoby zalegające z zdaniami o wiośnie.