Zadanie domowe na 26 marca – klasa VI

Język polski

Dla nieobecnych/ dla chętnych do poprawy (ostatnia szansa):

  1. Ortografia – powtórka z pisowni wyrazów z “h” i “ch” (str. 91-93 w podręczniku z gramatyki; rebus na str. 93 dla chętnych) – będziemy kontynuować ten temat w klasie.
  2. Quiz z nazw pór roku i miesięcy (proszę zrobić samodzielnie w domu i przynieść do oceny).
  3. Zrób z rodzicami zadania z akcji “Bo lubię język polski!”

Historia

Dla nieobecnych/ powtórzenie:
Przeczytaj materiały na temat architektury średniowiecza i kultury i architektury baroku. Przejrzyj z rodzicami materiał na temat renesansu.

Dla wszystkich:
W przyszłą sobotę klasa VI weźmie udział w debacie historycznej “Wolna Polska, ale w jakich granicach?” na temat odzyskania niepodległości w 1918 r. Aby debata się udała, każdy uczeń musi:

  1. Przeczytać uważnie z rodzicami materiały na stronie https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/traktat-ryski-ustalanie-wschodniej-granicy-ii-rp/, a zwłaszcza sekcję zatytułowaną “Dwie koncepcje wschodniej granicy”
  2. Przeczytać materiały otrzymane w klasie, a zwłaszcza przejrzeć mapy z atlasu historycznego.
  3. Przygotować tabelkę z faktami i argumentami na debatę.

Religia

Przeczytaj wybrany fragment Pisma Świętego, narysuj go i opisz w kilku zadaniach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Drodze Krzyżowej w najbliższy piątek o godzinie 7:30p.m.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy biorą udział w Drodze Krzyżowej.