Zadania domowe na 26 marca – kl. V

Gramatyka – strona 119, ćwiczenie 10

Język Polski – napisać streszczenie czytanki “Złotdajna moc”. Używamy modelu streszczenia ze strony 125.

Historia: Filmik, który otrzymacie na email o Dynastii Jagiellonów i Krzyżakach. Odpowiedzieć na pytanie “dlaczego Krzyżacy byli zagrożeniem dla Polski?

Religia: Napiszę dwa (2) przykłady o wierze z dowolnej Ewangelii.