Zadania domowe na 19 marca – kl. V

Historia : Przeczytać historię Jagiellonów (strona 72-75) i zrobić ćwiczenie nr 2, strona 77

Gramatyka:  Strona 116, ćwiczenie 5 i 6

Z Języka Polskiego do Dyktanda przygotowują się uczniowie, którzy nie byli w szkole lub nie byli przygotowani.

Na lekcję Religii przynosimy Pismo Święte.