Zadanie domowe na 19 marca – kl. VI

Religia 
Przeczytaj wybraną historią z Pisma Świętego, narysuj ją i opisz w kilku zdaniach.
Za tydzień będziemy rozmawiali o Triduum Paschalnym. W ramach przygotowania obejrzyj filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=zXG_Lqc2XfU

Zachęcam wszystkich uczniów do uczestnictwa w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.
18 i 25 marca (godz. 7:30p.m.) w kościele św. Kazimierza Drogi Krzyżowe będą prowadzone przez dzieci i młodzież naszej szkoły. Zapraszamy.

Język polski

Dla nieobecnych/ dla chętnych do poprawy:

 1. Ortografia – powtórka z pisowni wyrazów z “h” i “ch” (str. 91-93 w podręczniku z gramatyki; rebus na str. 93 dla chętnych) – będziemy kontynuować ten temat w klasie.
 2. Quiz z nazw pór roku i miesięcy (proszę zrobić samodzielnie w domu i przynieść do oceny).
 3. Zrób z rodzicami zadania z akcji “Bo lubię język polski!”

Dla wszystkich:

 1. Powtórz wyrażenia frazeologiczne z sobotnich zajęć. Napisz po jednym zdaniu z wykorzystaniem następujących wyrażeń:
  – “manna z nieba”
  – “salomonowy wyrok” (albo “mądrość salomonowa”)
  – “koń trojański”
 2. Przeczytaj materiał na temat związków frazeologicznych wywodzących się z Biblii. Na następne zajęcia przygotuj dwa, które przedstawisz kolegom w klasie.
 3. Przeczytaj materiał na str. 87 podręcznika i na następne zajęcia przynieś swój ulubiony wiersz w języku polskim.

Historia

Dla nieobecnych/ powtórzenie:
Przeczytaj materiały na temat architektury średniowiecza i kultury i architektury baroku. Przejrzyj z rodzicami materiał na temat renesansu.

Dla wszystkich:
Znajdź w Internecie zdjęcia zabytków w Polsce (kościoły, zamki, ratusze itp.) w stylach: romańskim, gotyckim, renesansu, baroku (po jednym przykładzie każdego stylu); proszę nie używać kościoła Mariackiego w Krakowie ani Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu, które już omawialiśmy na lekcji.

Przynieś zdjęcia do klasy (wydruki lub na komórce; jeśli jest to problemem, proszę rodziców o przesłanie mi linków emailem i ja wydrukuję zdjęcia przed zajęciami) i opowiedz kolegom, co to za zabytek i gdzie się znajduje w Polsce oraz podaj minimum dwie przyczyny, dlaczego jest to dobry przykład danego stylu architektury.