PRACA DOMOWA 12/03/2022

PRACA   DOMOWA  12/03/2022


1.Geografia: „Przemysł w Polsce”, str.76-80.
-wykonać ćwiczenie 1/str.: 81 – można skorzystać z informacji, z innych źródeł (np.: Internet),
-wykonać ćwiczenia: 1-2 (część pierwsza)/str.82. Druga część ćwiczenia 2/82, dla chętnych. Informacje do ćwiczenia 2  znajdują się na stronie 78, w temacie: „Przemysł spożywczy”,
-PRZYPOMNIENIE! –prezentacje tematów z geografii.

2.PRZEDSTAWIENIE: „Jan Paweł II” – nauczyć się swoich ról  !

3.Religia – „Kłamstwo – grzech, czy sposób na życie.” (W załączeniu zbiór cytatów o kłamstwie).

ZAPAMIĘTAJ  !

ŚW. ALFONS LIGUORI – Patron: spowiedników, adwokatów oraz teologów moralistów:

„Kłamstwo bowiem jest zawsze grzechem, chociażby powiedziane było tylko żartem, albo też aby pomóc drugiemu, a nikomu nie zaszkodzić. Nawet wtedy jest zakazanym, gdy kto kłamstwem, mógł się od śmierci wyzwolić”
Cytat za: „Katechizm św. Alfonsa Liguoriego”, Miejsce Piastowe 1931, s. 109.

ŚW. JAN VIANNEY (PROBOSZCZ Z ARS):

„Pismo św. Starego i Nowego Zakonu przestrzega nas przed kłamstwem. Czynią to i Święci, mówiąc, że nawet dla uratowania świata całego od zagłady nie należałoby kłamać. Choćby nawet przez kłamstwo można z piekła uwolnić potępionych i wprowadzić ich do nieba, nie wolno by nam było tego uczynić. (…) Choćbyśmy mogli kogoś uchronić od śmierci kłamstwem, nie wolno by go popełnić.”