praca domowa 3/12/22

Religia:

str. 72-74 Parafia jest wspólnotą ludzi, którzy kochają i czczą Boga.

Praca domowa: większość uczniów ma już zaliczone modlitwy oprócz Dziesięciu Przykazań. Do końca roku szkolnego wszystkie modlitwy powinny być zaliczone, lista s. 98 

Do zapamiętania: parafia, wspólnota parafialna, proboszcz, szafarz eucharystii, lektor, ministrant,

J. polski

Na dzisiejszych zajęciach wykonywaliśmy zadania, ćwiczenia związane z Akcją: Bo lubię język polski.

Praca domowa: 

piosenka  

 

Choć dobry Bóg już wezwał Cię

Choć nam bez Ciebie – Janie Pawle — trochę źle

Czujemy wciąż, że jesteś tu

Dlatego Tobie chcemy śpiewać w takim dniu

 

Refren:

Za Twoje słowa – kochamy Cię!

Co dzień od nowa – kochamy Cię!

Za to, że jesteś stąd – kochamy Cię!

Że jesteś z nami wciąż – kochamy Cię!

 

 

Nie mamy dziś tysiąca róż

Żeby je tu przed Twym obrazem- złożyć móc

Prezentów też nie mamy stu

Za to śpiewamy z serca ci w dzisiejszym dniu

 

Refren:

Za Twe cierpienia – kochamy Cię!

Za Twe modlitwy – kochamy Cię!

Za Twoje troski – kochamy Cię!

Za to, żeś polski – kochamy Cię!

 

Za przebaczania dar – kochamy Cię!

Za urok Twój i czar – kochamy Cię!

Na dobre i na złe – kochamy Cię!

My — polskie dzieci Twe – kochamy Cię!

My — polskie dzieci Twe – kochamy Cię!

Czerwona książka: przeczytać dwie wybrane czytanki.