12 marca 2022

Religia

Temat 21. Liturgia Mszy Świętej. str 69-71

Zadanie domowe

Zapamiętaj jak nazywają się poszczególne części Mszy św. (obrzędy wstępne, liturgia słowa, liturgia eucharystyczna, obrzędy końcowe)

J. polski

Temat 23. W teatrze-spotkanie ze sztuką. 

  • ćw. 1-9
  • akcja “Bo lubię język polski” – antonimy, homonimy, polskie miasta 

Zadanie domowe

  • str. 150 i 151 ( w ostatnim podpunkcie proszę napisać min. 5 zdań)
  • przygotować się do dyktanda – teatr, sztuka, reżyser, aktor, kostium, kurtyna, przedstawienie, scenografia
  • ćwiczyć pieśń “Abba Ojcze”, którą klasa 3 zaśpiewa 2 kwietnia