Zadania domowe na 12 marca – kl. VI

Religia
Przeczytaj wybrany fragment Pisma Świętego, opisz go w kilku zdaniach i narysuj.
Wykonaj Zadanie domowe na s. 62

Naucz się na pamięć modlitwy:
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami./x3
I Ty któraś współcierpiała Matko Bolesna przyczyń się za nami.

Język polski

Dla nieobecnych/ dla chętnych do poprawy:

 1. Ortografia na str. 83 (ćw. 12 i 13) i lekcja 10 w podręczniku z gramatyki (str. 84-90).
 2. Quiz z nazw pór roku i miesięcy (proszę zrobić samodzielnie w domu i przynieść do oceny w przyszłym tygodniu).
 3. Przynieś do oceny opis postaci Ani z Zielonego Wzgórza (zadanie z zeszłej soboty).

Dla wszystkich:

 1. Ortografia – powtórka z pisowni wyrazów z “h” i “ch” (str. 91-93 w podręczniku z gramatyki; rebus na str. 93 dla chętnych).
 2. Przeczytaj materiał na str. 82-83 podręcznika. Napisz w zeszycie zdania z:
  – przymiotnikiem złożonym oznaczającym odcień koloru (np. szaroniebieski) – patrz str. 82
  – przymiotnikiem złożonym opisującym przedmiot w dwóch kolorach (np. szaro – niebieski) – patrz str. 83
  – wymyślonym przez siebie odcieniem koloru (np. od owocu, przyprawy, zwierzęcia itp.) – patrz str. 83.
 3. Przeczytaj materiał na str. 87 podręcznika i przynieś na następne zajęcia swój ulubiony wiersz w języku polskim.

Historia

Dla nieobecnych/ powtórzenie: przeczytaj rozdział 5 w podręczniku z historii (str. 52-57).

Dla wszystkich: przeczytaj materiały na temat architektury średniowiecza i kultury i architektury baroku.