Zadania domowe na 12 marca – kl. V

Język Polski -Nauczyć się czytać wiersz ” O trębaczu z Wieży Mariackiej” strona 129

Gramatyka – Strona 115, ćwiczenie 4
Strona 116, ćwiczenie 6

Religia – Ewangelia o Zacheuszu (Św. Łukasz 19, 1-9)
1. Napiszę jakimi słowami Zacheusz żałował za swoje złe postępowanie?
2. W jaki sposób obiecał wynagrodzić tych, których skrzywdził?