Zadania domowe na 12 marca – kl. IV

Religia
Zapamiętaj nazwy okresów liturgicznych (spis znajdziesz na s. 142 lub 88 w książce)
Wybierz jeden okres liturgiczny, narysuj go w zeszycie i podpisz.

Język polski
Naucz się następujących nazw części mowy po polsku i wiedz jak nazywają się po angielsku:
rzeczownik – noun
czasownik – verb
przymiotnik – adjective
przysłówek – adverb
Wykonaj ćwiczenia w książce na s. 147, 148, 153, 154, 155, 156.
Za tydzień klasa będzie brała udział w akcji “Bo lubię język polski”. Tematem tegorocznych zadań jest Pomysłowy Dobromir. W ramach przygotowania do zajęć proponujemy uczniom obejrzenie filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=yI364y-VT-4