Zadania domowe na 12 marca – kl. II

Religia: Katecheza nr 19 i 28

Chcemy z Panem Jezusem zwyciężać grzech – mocne postanowienie poprawy, str. 61-64.

Idziemy z Jezusem Drogą Krzyżową – Wielki Post, str. 90-93.

Napisz swoje postanowienie na Wielki Post w miejscu na notatki na str. 93.

Wykonaj ćwiczenia na str. 62 -63 oraz 91-92.

 

 

Język polski: podręcznik część 2, str. 72-81
Naucz się czytać tekst pt. „Gołąb i sroka”, str. 72-73.
Wykonaj ćwiczenia ze str. 80 i 81.
Zapamiętaj pisownię wyrazów z ćw. 7, str. 79 („nie” z czasownikami i przymiotnikami).