05/03/2022

PRACA  DOMOWA   05/03/2022

 

1.Język polski – gramatyka: „Przesyłam Ci pozdrowienia”, str.:123-126.

-wykonać/dokończyć ćwiczenia, str.: 124-126.

2.Język polski – literatura: „Tony śmieci zalegają w oceanach”, str.:160-162.

-wykonać/dokończyć ćwiczenia, str.:161-162.

2.Geografia.

-przygotować się do prezentacji tematów (nie czytamy), zgodnie z poniższym wykazem:

a:Oliver: „Gleby i roślinność w Polsce”, str.: 61-62,

b:Martyna : „ Roślinność w Polsce”, str.: 63-64 ( z tabelą włącznie: „Doskonalimy umiejętności językowe”),

c:Kaya : „Zwierzęta w Polsce” , str.:64-65 (od tabeli: „ Doskonalimy umiejętności językowe”),

d:Monika : „Rolnictwo w Polsce-produkcja roślinna”, str.:69-70,

e:Gabrysia: „Rolnictwo w Polsce-produkcja roślinna”, str.:71,

f:Laura: „Rolnictwo w Polsce – produkcja zwierzęca”, str.: 72-73.