Uzupełnij ćwiczenia ze strony nr 46 w podręczniku do języka polskiego. Ćwiczenia dotyczą doskonalenia umiejętności językowych i poszerzaniu znajomości słownictwa