Zadania domowe na 5 marca – kl. VI

Religia

Dla nieobecnych:  Przeczytaj Katechezę 35 na s. 135.

Praca domowa
1. Przeczytaj wybrany fragment z Pisma Świętego, narysuj go i opisz w kilku zdaniach.
2. Wykonaj ćwiczenia 2 i 3 na s. 136
3. Przeczytaj list Papieża Franciszka na WIelki Post:
https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/lent/documents/20211111-messaggio-quaresima2022.html – na temat listu będziemy rozmawiać w klasie.
4. Obejrzyj filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=Xo1mjuy1NA0

Język polski

Dla nieobecnych: Lekcja 9 w podręczniku z gramatyki (str. 74-82)

Dla wszystkich:

  1. Napisz opis postaci Ani z Zielonego Wzgórza na podstawie czytanki w podręczniku na str. 84-85. Opisz wygląd zewnętrzny Ani i jej cechy charakteru, podpierając się cytatami z czytanki lub odniesieniami do tekstu (minimum 10 zdań).
  2. Przećwicz nazwy pór roku i miesięcy – będzie krótki quiz w sobotę.

Geografia

Przygotuj trzy pytania na klasowe Jeopardy na temat Polski i jej sąsiadów, plus jedno pytanie na temat położenia innego państwa europejskiego (niekoniecznie sąsiadującego z Polską).