PRACA DOMOWA 26/02/2022

PRACA  DOMOWA   26/02/2022

1.Historia-„Żołnierze Wyklęci”.
-napisać 15 zdań, na temat: ” Witold Pilecki – Żołnierz Wyklęty”.

2.Geografia, „Morze Bałtyckie”, str.:55-60.
-dokończyć ćwiczenie, str.:59.

3.Religia.
-Postanowienie Wielkopostne.