Zadania domowe na 26 lutego – kl. II

Religia:  Katecheza nr 17 –  Dziecko Boże odróżnia dobro od zła – rachunek sumienia

– katechizm, str. 54-57.

Obejrzeć filmik w języku angielskim “Examination of Conscience for Kids”:  https://www.youtube.com/watch?v=BSiF_lyJlXg

 

Rozwiąż krzyżówkę, str. 56.

Ucz się pytań katechizmowych, str. 106-107.

Język polski:  podręcznik część 2, str. 54-61

Uzupełnij brakujące ćwiczenia.
Zapamiętaj pisownię wyrazów oznaczających kolory z ćwiczenia 3 i 4, str. 58.