PRACA DOMOWA 12/02/2022

PRACA  DOMOWA   12/02/2022

1.KONKURS – praca domowa:  “Historia mojej rodziny”. Gotowe prace proszę przesłać do mnie i do Pani Dyrektor (termin – 25 luty – piątek)

2.Religia:
– NA PAMIĘĆ !  – fragment “Hymnu o miłości”, z Pisma Świętego (Pierwszy list do Koryntian 13,4-6). Cały tekst Hymnu, link poniżej. Chętni mogą nauczyć się całego Hymnu.
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=298

-PRZYPOMNIEĆ ! – „Przykazanie miłości” – tekst poniżej:
„Będziesz miłował Pana Boga swego,
z całego serca swego,
z całej duszy swojej 
i ze wszystkich sił swoich,
a bliźniego swego, jak siebie samego”.

ZAPAMIĘTAĆ !  -fragment (Pierwszy List Św. Jana Apostoła 4,20), tekst poniżej:
20 “Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą,
albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi,
nie może miłować Boga, którego nie widzi.”

3.Geografia: „Wody powierzchniowe Polski”, str.: 47-54:
-wykonać/dokończyć  ćwiczenia, str.: 52-54,
-obejrzeć film: “Wody powierzchniowe, cz. 1 i 2”. Linki poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=3QLFLuNJSq8
https://www.youtube.com/watch?v=M2CN0PpQ39o

4.Język polski- literatura: „ Z wizytą w Wilanowie”, str.:`127 -134.
-wykonać/dokończyć ćwiczenia, str.: 127 i 130 – 133.

UWAGA !  – Dla osób nieobecnych na lekcji, za dwa tygodnie:
1.Sprawdzian, z ważnych dat, związanych z wydarzeniami w historii Polski.
2.Prezentacja prognozy pogody, z wykorzystaniem mapy.