zajęcia i praca domowa 2/12/22

 

Religia: Wielki post to czas nawrócenia i pokuty. s. 54-56

Praca domowa modlitwy na zaliczenie, lista str. 98

J. polski:

czerwona książka str. 36-37. nowe literki:  ż, rz

niebieska książka str. 36-37

Praca domowa: 

uczniowie otrzymali kartki z sylabami oraz literkami (literki pokolorować) proszę przykleić je na widocznym miejscu, częste przypominanie pomaga w zapamiętaniu  (dużo trudności sprawiają uczniom nowo poznawane występujące tylko w polskim alfabecie literki)

przeczytać czytanki str. 38, 39 lub wcześniejsze czytanki –  (zapisać na końcu książki)

omówić ilustrację str: 36 Co dzieje się na ilustracji? Co robią dzieci znajdujące się na obrazku? Co trzymają? Nazwać Kolory na obrazku. Jak wyglądają osoby znajdujące się na obrazku? Jakie zwierzęta widzisz? 

biała książka str. 36 tylko ćwiczenie na górze strony, str. 37 ( 2 razy każdy wyraz )