Zadania domowe na 12 lutego – kl. VI

Religia
1. Przeczytaj wybraną historię biblijną, narysuj ją i opisz w kilku zdaniach. 
2. Wykonaj zadanie 1 s. 53.
3. Powtórz/zapamiętaj Dziesięć Bożych Przykazań (s. 146) – zaliczenie do 26 lutego
 
Język polski (i historia)
 
1. Gramatyka: ćwiczenie 11, 12, 13 i 14 na stronie 70-71.  
2. Przećwicz polskie nazwy czterech pór roku oraz 12 miesięcy.
3. Przeczytaj informacje na temat charakterystyki postaci na stronie 77-78 w podręczniku i napisz charakterystykę wybranej postaci historycznej:
   – Przedstaw postać (1-2 zdania na temat tego, jak się nazywał, kim był i kiedy żył)
   – Opisz wygląd zewnętrzny i ubiór postaci (3-5 zdań, na podstawie portretu z linku poniżej) – wykorzystaj słownictwo z podręcznika (pamietaj, że szabla i pas słucki były symbolami szlachectwa, a buława symbolem rangi wojskowej – hetmana)
   – Przedstaw cechy charakteru i oceń postać (1-2 zdania, na podstawie podręcznika i lekcji historii)
Do wyboru:
   – A: Portret Bohdana Chmielnickiego (https://pl.wikipedia.org/wiki/Bohdan_Chmielnicki#/media/Plik:BChmielnicki.jpg)
   – B: Portret Stefana Czarnieckiego (https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Stefan_Czarniecki_by_Brodero_Matthiesen.PNG)
 
Geografia
Przygotuj się do kartkówki z:
1. Nazw czterech stron świata wraz z ich angielskimi odpowiednikami. 
2. Państw sąsiadujących z Polską i ich stolic.
3. Głównych polskich rzek i ich najważniejszych dopływów (Wisla, Bug; Odra, Warta, Nysa Łużycka) i miast leżących w Polsce nad tymi rzekami (Wisła: Kraków, Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk; Odra: Wrocław, Szczecin; Warta: Poznań).