Zadania domowe na 12 lutego – kl. II

Religia:  Katecheza nr 16 – Pan Jezus ustanawia Sakrament Pokuty – katechizm, str. 50 – 53.

Uzupełnić ćwiczenie na str. 51-52.

Nauczyć się 5 warunków Sakramentu Pokuty.

Rodziców Dzieci, które jeszcze nie zdały modlitw, tzw. Małego Katechizmu ze str. 112, proszę o kontakt ze mną.

 

Język polski:  podręcznik część 2, str. 44-53

Nauczyć się czytać tekst pt. „Koncert”, str. 44-45.
Wykonać ćwiczenie ze str. 53.
Zapamiętać pisownię wyrazów z ćw. 5, str. 50.

 

Dla chętnych:
Przygotować prezentację nt. Fryderyka Chopina (plakat oraz od 5-10 zdań).