Zadania domowe – luty

Zadanie z dnia 02/05/2022 – Proszę wykonać zadania ze strony 21– “Maja uczy się i bawi” cz.2

Zadanie z dnia 02/12/2022 – Proszę wykonać zadania ze strony 27 – “Maja uczy się i bawi” cz.2

Zadanie z dnia 02/26/2022 – Proszę wykonać zadania ze strony 33 – “Maja uczy się i bawi” cz.2