zajęcia i praca domowa 2/5/22

Religia:

Chcemy być posłuszni Bogu oraz ludziom, którzy pragną naszego dobra. str. 57-59 Do zapamiętania: posłuszeństwo, odróżniać dobro od zła. 

Praca domowa modlitwy na zaliczenie, lista str. 98

J. polski:

czerwona książka str. 34-35. nowe literki:  sz, cz

niebieska książka str. 36-37

praca domowa: 

uczniowie otrzymali 2 kartki z sylabami należy je przykleić na widocznym miejscu, aby często je widzieć i czytać (dużo trudności sprawiają uczniom nowo poznawane literki, pomocne będzie częste przypominanie)

przeczytać czytanki str. 35, 33 lub wcześniejsze czytanki – uczniowie którym najnowsze czytanki sprawiają trudności (zapisać na końcu książki)

omówić ilustrację str: 34 Co dzieje się na ilustracji? Co robi osoba znajdująca się na obrazku? Co trzyma? Co widzisz na zdjęciach z albumu? Jak wyglądają osoby znajdujące się na obrazku i zdjęciach? 

biała książka str. 34 tylko ćwiczenie na górze strony (szyszka i czapka), str. 35 ( 2 razy każdy wyraz )