Praca domowa na 12 lutego

Religia: Nadal uczymy się modlitwy “Ojcze nasz”.

J. polski: 

  • proszę nauczyć się czytać sylaby oraz czytankę na str. 25
  • powtórz słówka str. 23
  • ćw. 4 i 5 str. 27
  • czytanie dla chętnych ćw. 3 str. 26