Zadania domowe na 5 lutego – kl. VI

Religia 

Przeczytaj wybraną historię biblijną, narysuj ją i opisz w kilku zdaniach. 
Wykonaj zadanie domowe na s. 51.
Brawa za wspaniale wykonane zadanie z ostatniego tygodnia 👏👏👏.
 
* Materiały online: Pismo święte:
 
Język polski (i historia)
 
1. Gramatyka: ćwiczenie 6 i 7 na stronie 67-68. Proszę odpowiedzieć pisemnie w zeszycie lub na kartce na ostatnie pytanie w ćwiczeniu 7 i napisać dlaczego (2-3 zdania). 
2. Zapamiętaj i zapisz w zeszycie nazwy czterech pór roku oraz 12 miesięcy wraz z ich angielskimi odpowiednikami.
3. Przeczytaj jeszcze raz informacje na temat charakterystyki postaci na stronie 77-78 w podręczniku. Na następną sobotę (12 lutego) napiszecie charakterystykę postaci historycznej omawianej w tym tygodniu. Na najbliższą sobotę proszę przygotować listę przymiotników opisujących wygląd zewnętrzny wybranej przez siebie jednej z poniższych postaci. 
Do wyboru:
– A: Portret Bohdana Chmielnickiego (https://pl.wikipedia.org/wiki/Bohdan_Chmielnicki#/media/Plik:BChmielnicki.jpg)
– B: Portret Stefana Czarnieckiego (https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Stefan_Czarniecki_by_Brodero_Matthiesen.PNG)
 
Geografia
 
1. Powtórz i zapisz w zeszycie nazwy czterech stron świata wraz z ich angielskimi odpowiednikami. 
2. Naszkicuj w zeszycie kontury granic Polski i napisz obok nazwy państw sąsiadujących oraz ich stolic.
3. Zapisz w zeszycie nazwy dwóch głównych polskich rzek oraz po jednym głównym dopływie (rzece wpadającej do rzeki głównej). Jakie duże miasta leżą nad tymi rzekami?