Zadania domowe na 5 lutego – kl. V

Praca domowa
Gramatyka: strona 111 ćwiczenie 15
Język Polski ćwiczymy do dyktanda, strona 106
Historia: Strona 55 “Dobry gospodarz”, o Królu Kazimierzu