Zadania domowe na 5 lutego – kl. II

Religia: Katecheza nr 15 – Przyjmujemy od Jezusa, Dobrego Pasterza, dar przebaczenia grzechów – katechizm, str. 46-49.  Ćwiczenia na str. 48.

Powtórzyć 7 Grzechów głównych.

Proszę obejrzeć 2 krótkie filmiki po angielsku
What is sin? – Faith Kids Video Catechism:  https://www.youtube.com/watch?v=XDPYiytOZqk
WHY IS SIN A BIG DEAL? – https://www.youtube.com/watch?v=HPdXH2qSC4Y

 

Bardzo proszę, by do 5 lutego wszystkie Dzieci pozdawały modlitwy katechizmowe ze str . 112.  Proszę nie przedłużać, bo już pracujemy nad pytaniami i odpowiedziami ze str. 106.

Język polski: Kraków – Dzielny Krakus – podręcznik część 2, str. 21-31

Czytanie dwa razy w tygodniu po 20 minut.
Nauczyć się czytać tekst pt. „Dzielny Krakus”, str. 21-22.
Wykonać brakujące ćwiczenia.