PRACA DOMOWA 29/01/2022

PRACA  DOMOWA 29/01/2022

1.KONKURS !!!: “BYĆ POLAKIEM”
Nawiązując do ogłoszenia Pani Dyrektor, o konkursie literakim, proszę o wykonanie pracy na temat:

Grupa II –  10-13 lat –   Prace literackie   –   “Historia mojej rodziny”.

–sposób wykonania tej pracy został omówiony na lekcji. Jest to  praca domowa, a przy okazji do wykorzystania na konkurs. Proszę wykonać tę pracę samodzielnie, na miarę swoich możliwości.

-prace na konkurs będą wybrane. Termin oddania prac: do 25 lutego, do Pani Dyrektor. Wersję wstępną lub zakończoną pracy proszę przynieść za tydzień na lekcję.

-przesyłam film z Gali „Być Polakiem”, z ubiegłego roku, do obejrzenia, link poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=8Kd-JJn7mTk&t=178s

-wybrane przeze mnie prace laureatów, z edycji konkursu, z ubiegłego roku (scan w załączeniu),

-wybrane fragmenty prac uczniów wyróżnionych, z edycji, z ubiegłego roku (scan w załączeniu),

-wszystkie prace z grupy wiekowej Państwa dzieci, z edycji, z ubiegłego roku, można obejrzeć od strony 81 do 166 (link poniżej):

http://bycpolakiem.pl/wp-content/uploads/2021/11/2021_kronika_a.pdf

REGULAMIN KONKURSU – link poniżej:
https://bycpolakiem.pl/2021/11/15/regulamin-xiii-edycji-konkursu-byc-polakiem/

WAŻNE informacje, z regulaminu !
§ 12 -
Wymagania formalne dotyczące prac konkursowych:
•
Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem autora.
• Przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne. Przesłane prace zbiorowe nie będą oceniane.
• Prace pisemne nie mogą być dłuższe niż 12.000 znaków i przekraczać 6 stron formatu A4, pisanych czcionką 12 pkt. Należy używać polskich znaków. Można przesyłać prace starannie napisane ręcznie.


NAGRODY  !!
§ 18
 -Nagrody w Konkursie:
• udział w Gali XIII edycji Konkursu w dniu 2 sierpnia 2022 r. o godz. 14.00
w Zamku Królewskim w Warszawie, Pl. Zamkowy 4,
ORAZ:
Grupa I
• nagrody rzeczowe,
• dyplomy.
Grupy II – V
• pobyt edukacyjny w Polsce – lipiec/sierpień 2022 r. (w miarę posiadanych środków
finansowych),
• nagrody rzeczowe,
• dyplomy.

PRACA  DOMOWA – ciąg dalszy:

2.GEOGRAFIA – „Surowce mineralne Polski”, str.:32-38.
-wykonać ćwiczenie (tabela), str.37,
-obejrzeć filmy – linki poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=rZCR8EfQw3o
https://www.youtube.com/watch?v=dE7c7ezDlfA

3.Język polski- Renesans, „Lipy kwitną”,  Jan Kochanowski: „Na Lipę”, „Pieśń”,  str. 108, 112, 118-119.

-dla uczniów nieobecnych:
a: wykonać ćwiczenia: 1-2/ str.107;   I-III/109-110;   1-2/111;  1-2/str.118.
b: przeczytać „Pieśń”, Jana Kochanowskiego (link poniżej)
https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/fragmenta-piesn-czego-chcesz-od-nas-panie.pdf

c: obejrzeć film o Janie Kochanowskim (link poniżej)
https://www.youtube.com/watch?v=VjOM4EdJqfM

-dla uczniów obecnych na lekcji – wykonać ćwiczenia: III/109-110,   1-2/str.111.

4.RELIGIA.
-dla uczniów nieobecnych – przeczytać fragmenty tekstu, z Pisma Świętego – Stary Testament – Mądrość Syracha:

“Chwała Boża w naturze”, “Słońce”, “Księżyc”, “Gwiazdy”, “Tęcza”, “Cuda natury” – linki poniżej:
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=632
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=633

-dla wszystkich uczniów – napisać kilka zdań (do 10 zdań) o wielbieniu Boga –
„Za co i jak wielbisz Boga ?”