29 styczeń 2022

Religia

Temat 16. Wieża Babel.

Zadanie domowe na 5 lutego

  • str. 57. Moje zadanie.  Przeciwieństwem pychy jest….

                                              Mój plan walki z pychą to:

J. polski

Temat 17. Góry, Tatry, Zakopane, Giewont.

Zadanie domowe na 5 lutego

  • nauczyć się czytać legendę “Jak powstało Zakopane” str. 46-47
  • przygotować się do dyktanda, wyrazy z ćwiczenia 3 na stronie 34
  • str. 58 i 59