Zadania domowe na 29 stycznia – kl. VI

Linki na zajecia wirtualne:

9:00-9:50 – RELIGIA, LINK DO SESJI: https://meet.google.com/jdm-efde-ezs
10:00 – 10:50 – LEKCJA, LINK DO SESJI: https://meet.google.com/amm-odmh-usy
11:00 – 11:50 –  LEKCJA, LINK DO SESJI: https://meet.google.com/amm-odmh-usy
12:00 – 12:50 – LEKCJA, LINK DO SESJI  https://meet.google.com/amm-odmh-usy

 
Religia 
Dla nieobecnych: Przeczytaj Katechezę 11 s. 42-45. Uzupełnij zadanie 1 s. 44. 
Praca domowa:
1. Przeczytaj wybraną historię biblijną, narysuj ilustrację i opisz w kilku zdaniach. 
2. Wykonaj ćwiczenia 3 i 4 na s. 46.
3. Przeprowadź wywiad/rozmowę z 2 osobami żyjącymi w sakramencie małżeństwa (mogą być rodzice). Zapytaj co zdaniem Twoich rozmówców jest najpiękniejsze i najważniejsze w małżeństwie. Zapisz odpowiedzi w zeszycie. Będziemy dzielić się w klasie zebranymi informacjami.