Zadania domowe na 29 stycznia – kl. V

Gramatyka: str.99 ćwiczenie 7; strona 100- ćwiczenie 12 i 13
Ćwiczymy zdania z dopełniaczem (czyj, czyja, czyje)
Język Polski- przygotowujemy się do dyktanda, strona 106
Rysujemy pasma górskie w Polsce i ich najwyższe szczyty
Historia: strona 52, ćwiczenie 6
Religia: grzechy główne na pamięć