Praca domowa 22/01/2022

PRACA DOMOWA  22/01/2022

1.Język polski – Gramatyka: „Ludzie ogłoszenia piszą”, str.93-94.

-wykonać ćwiczenia: 1-2/str. 94 oraz ćwiczenie 2/str.97.
-UWAGA ! -pozostałe ćwiczenia: 3-5/ strony: 95-96, wykonamy na lekcji.2.Geografia: „Ukształtowanie powierzchni Ziemi”, str. 28-31, “Surowce mineralne Polski”, str.32-33.

Dla nieobecnych na lekcji:

-przeczytać temat: „Ukształtowanie powierzchni Ziemi”.
A: wykonać ćwiczenie 1/ str. 30,
B: na podstawie mapy Polski ze strony. 90-91, nauczyć się pokazywać pasy ukształtowania powierzchni Polski oraz krainy geograficzne wchodzące w skład poszczególnych pasów.

-przeczytać temat: „Surowce mineralne w Polsce”, str. 32-33.
UWAGA ! -przygotować się do wykonania na lekcji ćwiczenia – „Tabela do uzupełnienia”, strona 37.

Dla obecnych na lekcji:

-na podstawie mapy Polski ze strony. 90-91, nauczyć się pokazywać  pasy ukształtowania powierzchni Polski oraz krainy geograficzne wchodzące w skład poszczególnych pasów.

-przeczytać temat: „Surowce mineralne w Polsce”, str. 32-33.
UWAGA ! -przygotować się do wykonania na lekcji ćwiczenia – „Tabela do uzupełnienia”, strona 37.