22 styczeń 2022

Religia

Temat 15.  Historia Noego.

Zadanie domowe na 29 stycznia

str. 54 Moje zadanie. Napisz w jednym zdaniu, jak w historii Noego Pan Bóg okazał swoją troskę wobec całego świata.

J. polski

Temat 16. Sto lat Babciu i Dziadku.

  • czytanka “Nagły wyjazd” oraz ćwiczenia 1-6
  • liczba pojedyncza i mnoga- ćw. 7,15,16 i 17
  • Dzień Babci i Dziadka- ćw. 18 i 20

Zadanie domowe na 29 stycznia

  • naucz sie czytać czytankę “Nagły wyjazd” str. 32-33
  • str. 45
  • przygotować się do dyktanda, wyrazy z ćwiczenia 3 na stronie 34
  • obrazek rozdany na lekcji “Śniadanie dla babci” – wymyśl historyjkę i opisz w min. 5 zdaniach