zajęcia i praca domowa 1/22/22

Religia

książka str. 49-51

Kapłan to osoba poświęcona Bogu przez sakrament kapłaństwa.

Do zapamiętania: powołanie, sakrament kapłaństwa, święcenia kapłańskie, ksiądz-kapłan

praca domowa:

pokolorować obrazek Potop-i-arka-Noego_kolorowanka-II 

modlitwy na zaliczenie str. 98

J. polski:

czerwona książka str. 30-31. nowe literki:  ą, ę

niebieska książka str. 32-33

praca domowa: 

czerwona książka str. 30 sylaby i wyrazy nad ilustracją przeczytać, napisać na pojedynczych kartkach, przykleić w widocznym miejscu, aby często je widzieć i czytać (dużo trudności sprawiają uczniom te literki, pomocne będzie częste przypominanie)

przeczytać czytanki str. 31, 29 lub wcześniejsze czytanki jeśli te sprawiają trudności (zapisać na końcu książki)

omówić ilustrację str: 30 Jakie zwierzęta znajdują się  na ilustracji? Co robi dziewczynka, mama i tata? Jakie przedmioty widzisz na obrazku? Jak ubrani są dziewczynka, mama i tata? Policz zwierzęta na obrazku? Wymień kolory jakie widzisz na obrazku.

biała książka str. 30 tylko ćwiczenie na dole strony, str. 31 ( 2 razy każdy wyraz )