Zadania domowe na 22 stycznia – kl. V

Język Polski: czytanka „ Na północnym wierzchołku ziemi” strona 104, za zapamiętaniem nazwy Biegunów
Przygotowujemy projekt, praca na dwa tygodnie; dowolna techniką wykonujemy pasma górskie w Polsce z naznaczeniem najwyższych szczytów 
 
Gramatyka: ćwiczenie 10 strona 90 oraz ćwiczenie 11 strona 91
 
Historia : Czytamy historie” Młody Bolesław Krzywousty” strona 43 i uczymy się znaczenia słówek ze strony 48
 
Religia: Uczymy się na pamięć „ grzechy główne” ( 2 tygodnie mamy czasu)
Na lekcji rozwijamy przykłady, w jaki sposób te grzechy niszczą naszą relację z Bogiem i ludźmi.