Zadania domowe na 22 stycznia – kl. VI

Religia 

Dla nieobecnych:
Przeczytaj Katechezę – “Małżeństwo jest sakramentem jedności” s. 39-40
Praca domowa
Przeczytaj wybraną historię z Pisma Świętego, narysuj ją i opisz w kilku zdaniach. 
 
Język polski

Praca domowa:
Wykonaj ćwiczenia na s. 62 i 63 (Gramatyka)
 
*Przez następne kilka tygodni uczniowie będą pracować nad pracą pisemną “Historia mojej rodziny”. Na sobotnie zajęcia uczniowie proszeni są o napisanie wersji roboczej wybranej historii swojej rodziny (ci, którzy jeszcze nie napisali).
Pamiętajmy o czytaniu książek z biblioteki.
*W najbliższą sobotę (jeżeli będziemy mieli zajęcia stacjonarne) uczniowie wspólnie z licealistami wezmą udział w debacie historycznej.