Zadania domowe na 22 stycznia – kl. II

Religia:  Katecheza nr 13 – Pan Jezus uczy nas zawsze mówić prawdę, str. 40-42.

Uzupełnić ćwiczenia na str. 41 – jak otrzymają katechizmy, bo zabrałam je do sprawdzenia.  Powtórzyć 10 Przykazań Bożych.

Proszę, by Dzieci oglądnęły film w języku angielskim o X Przykazaniach Bożych – oto link: https://www.youtube.com/watch?v=lhn9xFjYvQE

 

Język polski:  podręcznik – część 2, str. 2-12
Nauczyć się czytać tekst pt. „Kulig”, str. 5-6.
Wykonać ćwiczenia ze str. 11 i 12.
Zapamiętać pisownię wyrazów z „h” – ćw. 5, str. 9