PRACA DOMOWA 15/01/2022

PRACA DOMOWA. 15/01/2022

1.Geografia:”Przeszłość geologiczna obszaru Polski”, str.: 19-27.

-przeczytać treść z tabeli, str.: 20-21, “Główne wydarzenia geologiczne na obszarze dzisiejszej Polski”. Przygotować się do wykonania na następnej lekcji ćwiczenia 3, strona 26.

2.Język polski-gramatyka: “Tryb rozkazujący”, str.:83-86.
-dokończyć ćwiczenia, str.84-86.

3.Język polski- literatura, opowiadanie: “Najlepszy kumpel”, str.:88-89.
-dla osób nieobecnych na zajęciach – wykonać ćwiczenia: 1-2/str. 87; 1-3/str.: 90-91.
-dla osób obecnych na zajęciach: 1-3/str.: 90-91.

4.Religia. Przypomnienie z poprzedniej pracy domowej !
-Wykonać prezentację o Świętym.