Rozkład zajęć i praca domowa 1/15/22

Religia str. 46-48

Kościół jest miejscem świętym. Do zapamiętania: ołtarz, tabernakulum, wieczna lampka, paschał, chrzcielnica, stacje drogi krzyżowej, woda święcona, figury świętych

Praca domowa: modlitwy na pamięć na zaliczenie, spis str. 98. Najłatwiej nauczyć się przez codzienne odmawianie.

j. polski

Czerwona książka str. 28-29

Praca domowa: przeczytać sylaby nad obrazkiem str. 28 i przepisać je do zeszytu.

Opowiedzieć co widać na obrazku: Kto siedzi przy stole? Dlaczego babcia wyciera łzy? Co robi tata? Jak to pora dnia? Z jakiej okazji wszyscy spotkali się przy stole? Co znajduje się na wigilijnym stole? Które z tych potraw ci smakują?

Przeczytać czytanki ze str. 29, 27, zapisać na kartce # stron.

Biała książka str. 29

 

Niebieska książka str. 30, 31. Zwrócić uwagę na pisownię wyrazów: herbata, choinka, ucho, helikopter, mucha, hełm