Przebieg lekcji 1/15/22 i zadania domowe na 22 stycznia

Religia:

Katecheza 16.

Praca domowa: Str 68 i 69.

Napisz w zeszycie dlaczego Abrahama nazywamy Ojcem wierzących. 

Jez polski:

Lekcja 10. str. 93-97. 

** Cw 2 dla chętny napisz zdania z przymiotnikami z tego ćwiczenie (stopień drugi przymiotnika).

**Pokoloruj i opisz obrazek używając przymiotników w stopniu drugim.  (Obrazek rozdany na lekcji; notatke zapisz w zeszycie).Opisz Zimowy Obrazek

**Czytanka “Noworoczne postanowienia” str. 103. 

** Przygotować się do dyktanda z nazw miesięcy i tygodni ( str. 105 w “Piękna nasza Polska cala”.  Z  19 wyrazów będzie tylko 10 na dyktandzie.Doc-2

** Omawiamy nasza lekturę “ O toruńskich piernikach”. Pamietajmy o pytaniach na końcu czytanki.