15 styczeń 2022

 

Religia

Temat 14 Historia Kaina i Abla

Zadanie domowe na 22 stycznia

  • str.50- obok podanych zdań napisz możliwości naprawy popełnionego grzechu

J. polski

Temat 15. Warszawa, stolica Polski. Spacer po Warszawie.

  • str. 17 ćw. 1-8
  • str. 20 ćw. 13 i 14
  • str. 24. ćw. 18
  • stopniowanie przymiotników- str. 25. ćw. 21-24

Zadanie domowe na 22 stycznia

  • str. 30 (bez scrabble)
  • str. 31
  • przygotować się do dyktanda (zwrotka wiersza ze strony 17, w której mówi Janek)
  • wybrać 1 dowolny zabytek Warszawy  ze stron 20-21 i napisać w zeszycie 5 faktów lub zdań o wybranym zabytku. Informacji można poszukać w internecie lub książkach, można również dołączyć zdjęcie wybranego zabytku.