Zadania domowe na 15 stycznia – kl. VI

Religia
Zajęcia:
Omówienie Katechezy 9 “Sakramenty są skutecznymi znakami Bożej łaski”.
Osoby nieobecny:
Przeczytaj wiadomości na s. 35-37 w podręczniku.
Uzupełnij tabelkę na s. 37 oraz zadania na s. 38. Naucz się na pamięć 7 sakramentów.

Praca domowa
Przeczytaj wybraną historię biblijną i opisz ją w kilku zdaniach.
Obejrzyj filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=21iFHgfSvWQ

 

Język polski:
Zajęcia:
Omówienie zasad pisowni wyrazów z “h” i “ch.
Powtórzenie nazw pór roki i miesięcy.
Analiza tekstu piosenki pt. “Polskie kwiaty” s. 96
Osoby nieobecne:
Proszę uzupełnić ćwiczenia: 14 s. 29, 12 i 13 s. 44 i zapamiętać pisownię wyrazów z “h” i “ch” z zadań.
Praca domowa
Ćwiczenia 11, 12, 13 s. 37, 13 s. 51-52
Obejrzyj materiał pomocniczy:
https://www.youtube.com/watch?v=H5TReS4LwVI
W wolnej chwili pośpiewaj z rodziną piosenkę “Polskie kwiaty”
https://www.youtube.com/watch?v=Xee9VlTblhs
Przez następne kilka tygodni uczniowie będa pracować nad pracą pisemną “Historia mojej rodziny”. Na najbliższe zajęcia uczniowie proszeni są o napisanie wersji roboczej wybranej historii swojej rodziny.
Pamiętajmy o czytaniu książek z biblioteki.