Zadania domowe na 15 stycznia – kl. V

Gramatyka – strona 87 ćwiczenie V

Język Polski – czytanka strona 98, przyswojenie nowych słówek i zapamiętanie nazwy szczytów górskich w Polsce.
Historia- przypomnienie sobie trzech ważnych dat- rok 966; rok 1000; rok 1025
oraz ćwiczenie 8 strona 42.

W najbliższą niedzielę spotykamy się w kościele św. Kazimierza w Newark. Klasa piąta bierze czynny udział we Mszy św., gościmy w Parafii kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która od nas wyruszy do Afryki.