Zadania domowe na 15 stycznia – kl. II

Religia:
Uzupełnić ćwiczenia na str. 36-38.  Powtarzać modlitwy ze str. 112.

Język polski:
Nauczyć się czytać str. 148-149.
Wykonać ćwiczenia 6-9 ze str. 155-158.
Nauczyć się na pamięć dni tygodnia, nazw miesięcy i 4 pór roku.

Od następnej soboty rozpoczynamy naukę z podręcznika żółtego (cz. 2) – Dzieci otrzymają go w szkole.
Podręcznik niebieski (cz. 1) proszę sprawdzić i uzupełnić, gdyby coś brakowało.

W sobotę, 15 stycznia, zabiorę go do sprawdzenia.