Praca domowa 08/01/2022

PRACA DOMOWA

W ramach pracy domowej przesyłam ćwiczenia, które są do wykonania w domu i które wykonaliśmy na lekcji (dodatkowo do wykonania dla uczniów, którzy nie byli na zajęciach).

1.Język polski – “Polskie tradycje”, str.: 213-220.
-dla nieobecnych na lekcji: ćw.: 2, 3/str. 213;  1/str. 214; 1-7/str. 216-217.
-dla obecnych na lekcji: ćw.1-7/str. 216-217.

2.Język polski – czytanka: “Gdzie jest mój pies”, strony: 68-69.
-dla nieobecnych na lekcji: ćw.: 2, 4/str. 71-72.

3.Język polski – gramatyka, str.:74-76.
-dla nieobecnych na lekcji: ćw. 1-7/str.74-76.
-dla obecnych na lekcji:ćw: ćw.: 4-7/str.75-76.

4.Geografia – ćwiczenia do opracowanego tematu, str.: 14-18, wykonamy na następnych zajęciach.
-dla nieobecnych na lekcji- przeczytać temat: “Ludność Polski”, str.14-17.

5.Religia.
-wszyscy – za dwa tygodnie, wykonają prezentację o świętym,  na klasową tablicę (1-2 zdjęcia i napisać krótką informację o życiu świętego). Każdy uczeń, na lekcji, opowie o swojej prezentacji (nie czytamy !!!)

Proponuję dla:
-Olivera  – święty Oliver Plunkett
-Martyny  – święta Chiara Badano
-Moniki   – święta Elżbieta Seton
-Kayi     – święta Laura Vicuna
-Emilii   – święta Emilia de Vialar